5 onderzoeksmethodes op een rijtje. Welk past het best bij jouw onderzoeksdoel?

0

Wanneer je van plan bent om een probleem of een vraag te onderzoeken voor jouw bedrijf, kun je kiezen uit verschillende onderzoeksmethoden. De vele mogelijke methodes maken het vaak lastig om te bepalen welk onderzoek precies past bij jouw probleemstelling en onderzoeksvraag. Om je op weg te helpen, hebben we in dit artikel vijf soorten onderzoeken op een rijtje gezet. Ook de doelen van de onderzoeken worden toegelicht. Dit alles om te zorgen dat jij de juiste keuze maakt!

1. Deskresearch

Voor deskresearch worden alleen secundaire gegevens gebruikt. Dit zijn gegevens die al door anderen zijn verzameld. Hierbij kun je denken aan artikelen en boeken van verschillende auteurs, jaarverslagen van bedrijven of gegevens van onderzoeksbureaus. Het grootste deel van deskresearch bestaat dan ook uit literatuuronderzoek.

Het doel van deskresearch: het verzamelen van nuttige informatie. De resultaten uit deskresearch worden vaak als basis gebruikt voor een vervolgonderzoek.

2. Beschrijvend onderzoek

Wanneer je alleen onderzoek doet naar een bepaald onderwerp en antwoord wilt op een aantal specifieke vragen, kun je gebruik maken van beschrijvend onderzoek. Met dit onderzoek breng je de stand van zaken en de gegevens in kaart. Voor dit onderzoek is wel een vorm van voorkennis nodig, kennis die bijvoorbeeld tijdens het deskresearch is verzameld.

Het doel van beschrijvend onderzoek: antwoorden krijgen op een aantal vragen, zodat er uiteindelijk associaties tussen de variabelen kunnen worden vastgesteld. De resultaten worden alleen beschreven.

3. Kwalitatief onderzoek

Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek worden vaak gebruikt binnen bedrijven. Deze onderzoeken worden eerder gezien als onderzoeksmethoden. Kwalitatief onderzoek is volgens Scribbr subjectief en interpretatief. De ‘waarom’ en de ‘hoe’ vragen zijn belangrijker dan de cijfers en de feiten. Voorbeelden van kwalitatief onderzoek zijn casestudies, observaties en interviews.

Het doel van kwalitatief onderzoek: het verkrijgen van informatie over wat er leeft onder een bepaalde doelgroep en waarom dit zo is.

4. Kwantitatief onderzoek

Hoeveel procent van het personeel is tevreden over het huidige beleid, uit hoeveel jongeren bestaat de doelgroep en hoeveel klanten zijn tevreden met de service? Tijdens kwantitatief onderzoek worden grote groepen mensen ondervraagd om statisch betrouwbare en representatieve resultaten te verzamelen. Dit wordt vaak telefonisch of via een online enquête gedaan.

Het doel van kwantitatief onderzoek: een cijfermatig inzicht creëren en antwoorden geven op vragen die in termen van hoeveelheid kunnen worden uitgedrukt.

5. Inventarisatieonderzoek

Een inventarisatieonderzoek wordt gebruikt voor het in kaart brengen van bijvoorbeeld bezoekersaantallen of verkoopcijfers. Door de resultaten van het onderzoek op een rijtje te zetten, kun je verschillende waardevolle conclusies trekken voor jouw bedrijf.

Het doel van inventarisatieonderzoek: de stand van zaken op een bepaald gebied inventariseren. Het onderzoek is ook te gebruiken om bijvoorbeeld een doelgroep te bepalen en de behoeften en wensen van de doelgroep vast te stellen.

Veel succes met het uitvoeren van jouw onderzoek!

Beoordeel dit artikel:
[Totaal: 0   Gemiddelde:  0/5]

Eigenaar van Het Kantoorkompas

Leave A Reply