Hoe toegankelijk is jouw kantoor? Wet- en regelgeving omtrent toegankelijkheid openbare gebouwen

0

Het VN-verdrag Handicap is in Nederland op 14 juli 2016 in werking getreden. Doel van het verdrag is het beschermen en bevorderen van de mensenrechten van mensen met een beperking. De overheden van de VN-leden worden daartoe verplicht maatregelen te nemen. Om die reden is in Nederland de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, aangepast. Naast diverse andere toevoegingen staat in deze wet sinds 1 januari 2017 een norm die handelt over de algemene toegankelijkheid van openbare gebouwen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, publieke instellingen, bibliotheken, gemeentehuizen en winkels, maar in veel gevallen ook kantoorgebouwen. Is de toegankelijkheid van jouw kantoor al in overeenstemming met deze wet- en regelgeving?

Algemene norm toegankelijkheid openbare gebouwen

Met de totstandkoming van de algemene norm toegankelijkheid op 1 januari 2017, moeten openbare gebouwen voortaan verplicht toegankelijk zijn voor mensen met een beperking of handicap. Zij moeten zo stelt de wet ‘naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen verrichten’. Het uiteindelijke doel is om een samenleving te creëren waarin toegankelijkheid voor iedereen niet langer als een extra service of uitzondering gezien wordt, maar als iets dat vanzelfsprekend is. Deze toegankelijkheid moet gerealiseerd worden in alle sectoren waarop deze wet ziet. Dit zijn onder andere de arbeidssector, de onderwijssector, wonen en het openbaar vervoer.

Wat betekent dit voor ondernemers?

Uiteindelijk is de bedoeling dat iedereen, ook mensen met een beperking of handicap, makkelijk een openbaar gebouw kan betreden. Jouw kantoorpand zal uiteindelijk dus ook goed toegankelijk moeten worden gemaakt voor mensen in een rolstoel. Om dit te realiseren kun je bijvoorbeeld de gangpaden verbreden. Ook kan het nodig zijn om rolstoel oprit te realiseren, zodat een rolstoelgebruiker zelfstandig naar binnen kan gaan. Controleer ook of er drempels of andere obstakels in het pand aanwezig zijn. Dit kunnen ongewenste obstakels zijn voor mensen met een fysieke of visuele handicap. Er zijn gelukkig veel hulpmiddelen op de markt waarmee je deze obstakels eenvoudig kunt verwijderen.

Hoe ver gaan je verplichtingen?

De Nederlandse wetgever heeft gelukkig rekening gehouden met het feit dat het tijd, geld en moeite kost om alle ruimtes goed toegankelijk te maken. Ondernemers krijgen daarom de tijd om aanpassingen geleidelijk door te voeren. Ook mogen de getroffen maatregelen van eenvoudige aard zijn, zolang ze het doel maar dienen. Tenslotte heeft de wet oog voor evenredigheid: wanneer het treffen van een bepaalde maatregel onevenredig belastend zou zijn voor jou als ondernemer, hoeft deze niet te worden genomen.

Beoordeel dit artikel:
[Totaal: 2   Gemiddelde:  3/5]

Leave A Reply